ชาวบ้าน ต.วังผา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ประท้วงไม่พอใจการทำงานและการให้บริการของท่าน (ผอ.รพ.สต.วังผา) และเจ้าหน้าที่(โรงพยาบาลสถานีอนามัย ตำบลวังผา) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ให้บริการไม่ดี ปฏิเสธคนไข้ ยื่นหนังสื่อร้องต่อท่านนายก(อบจ.ตาก)มาตรวจสอบให้ย้าย(ผอ.รพ.สต.ด่ว

พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 จำนวนอ่าน 1046 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ชาวบ้าน ต.วังผา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ประท้วงไม่พอใจการทำงานและการให้บริการของท่าน (ผอ.รพ.สต.วังผา) และเจ้าหน้าที่(โรงพยาบาลสถานีอนามัย ตำบลวังผา) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ให้บริการไม่ดี ปฏิเสธคนไข้ ยื่นหนังสื่อร้องต่อท่านนายก(อบจ.ตาก)มาตรวจสอบให้ย้าย(ผอ.รพ.สต.ด่ว
 
ชาวบ้าน ต.วังผา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ประท้วงไม่พอใจการทำงานและการให้บริการของท่าน (ผอ.รพ.สต.วังผา) และเจ้าหน้าที่(โรงพยาบาลสถานีอนามัย ตำบลวังผา) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ให้บริการไม่ดี ปฏิเสธคนไข้ ยื่นหนังสื่อร้องต่อท่านนายก(อบจ.ตาก)มาตรวจสอบให้ย้าย(ผอ.รพ.สต.ด่ว
 
ชาวบ้าน ต.วังผา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ประท้วงไม่พอใจการทำงานและการให้บริการของท่าน (ผอ.รพ.สต.วังผา) และเจ้าหน้าที่(โรงพยาบาลสถานีอนามัย ตำบลวังผา) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ให้บริการไม่ดี ปฏิเสธคนไข้ ยื่นหนังสื่อร้องต่อท่านนายก(อบจ.ตาก)มาตรวจสอบให้ย้าย(ผอ.รพ.สต.ด่ว
 
ชาวบ้าน ต.วังผา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ประท้วงไม่พอใจการทำงานและการให้บริการของท่าน (ผอ.รพ.สต.วังผา) และเจ้าหน้าที่(โรงพยาบาลสถานีอนามัย ตำบลวังผา) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ให้บริการไม่ดี ปฏิเสธคนไข้ ยื่นหนังสื่อร้องต่อท่านนายก(อบจ.ตาก)มาตรวจสอบให้ย้าย(ผอ.รพ.สต.ด่ว
 
ชาวบ้าน ต.วังผา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ประท้วงไม่พอใจการทำงานและการให้บริการของท่าน (ผอ.รพ.สต.วังผา) และเจ้าหน้าที่(โรงพยาบาลสถานีอนามัย ตำบลวังผา) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ให้บริการไม่ดี ปฏิเสธคนไข้ ยื่นหนังสื่อร้องต่อท่านนายก(อบจ.ตาก)มาตรวจสอบให้ย้าย(ผอ.รพ.สต.ด่ว
 
ชาวบ้าน ต.วังผา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ประท้วงไม่พอใจการทำงานและการให้บริการของท่าน (ผอ.รพ.สต.วังผา) และเจ้าหน้าที่(โรงพยาบาลสถานีอนามัย ตำบลวังผา) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ให้บริการไม่ดี ปฏิเสธคนไข้ ยื่นหนังสื่อร้องต่อท่านนายก(อบจ.ตาก)มาตรวจสอบให้ย้าย(ผอ.รพ.สต.ด่ว
 
ชาวบ้าน ต.วังผา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ประท้วงไม่พอใจการทำงานและการให้บริการของท่าน (ผอ.รพ.สต.วังผา) และเจ้าหน้าที่(โรงพยาบาลสถานีอนามัย ตำบลวังผา) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ให้บริการไม่ดี ปฏิเสธคนไข้ ยื่นหนังสื่อร้องต่อท่านนายก(อบจ.ตาก)มาตรวจสอบให้ย้าย(ผอ.รพ.สต.ด่ว
 
ชาวบ้าน ต.วังผา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ประท้วงไม่พอใจการทำงานและการให้บริการของท่าน (ผอ.รพ.สต.วังผา) และเจ้าหน้าที่(โรงพยาบาลสถานีอนามัย ตำบลวังผา) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ให้บริการไม่ดี ปฏิเสธคนไข้ ยื่นหนังสื่อร้องต่อท่านนายก(อบจ.ตาก)มาตรวจสอบให้ย้าย(ผอ.รพ.สต.ด่ว
 

ชาวบ้าน ต.วังผา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ประท้วงไม่พอใจการทำงานและการให้บริการของท่าน (ผอ.รพ.สต.วังผา) และเจ้าหน้าที่(โรงพยาบาลสถานีอนามัย ตำบลวังผา) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ให้บริการไม่ดี ปฏิเสธคนไข้ ยื่นหนังสื่อร้องต่อท่านนายก(อบจ.ตาก)มาตรวจสอบให้ย้าย(ผอ.รพ.สต.ด่ว

ชาวบ้าน ต.วังผา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ประท้วงไม่พอใจการทำงานและการให้บริการของท่าน (ผอ.รพ.สต.วังผา) และเจ้าหน้าที่(โรงพยาบาลสถานีอนามัย ตำบลวังผา) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ให้บริการไม่ดี ปฏิเสธคนไข้ ยื่นหนังสื่อร้องต่อท่านนายก(อบจ.ตาก)มาตรวจสอบให้ย้าย(ผอ.รพ.สต.ด่วน!)ตามข่าว

   ที่รพ.สต.วังผา ต.วังผา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่า เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ใน โรงพยาบาลสถานีอนามัยตำบลวังผา บ้านวังผา อ.แม่ระมาด จ.ตากมีชาวบ้านมาประท้วง (ผอ.รพ.สต.วังผากับพนักงาน) ในรพ.สต.ที่บริการไม่ดี/มีพฤติกรรม/ไม่เหมาะสม ให้บริการไม่ดี/ชอบว่าชาวบ้านมาบ่อย/ชาวบ้านทนไม่ไหวทำหนังสือร้องนายก(อบจ.)และสื่อฯให้ตรวจสอบและย้ายไปที่อื่นด่วน!  ในขณะที่ประท้วงอยู่นั้นได้มี นางแสงเดือน มุ่ยแดง หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและมีนางวันทนา วิรัชเกษม รองปลัด(อบจ.) มารับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านเพื่อไปรายงานให้นายก(อบจ.)ทราบ เพื่อให้ย้าย(ผอ.รพ.สต.วังผา)ออกจากพื้นที่ด่วน! ดังกล่าวตามข่าวเรื่องนี้จะจบเช่นใดทาง นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์จะนำมาเสนอข่าวต่อไปตามข่าว...(กร มหาชน – รายงาน) นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่....www.news-mahachon.com

 

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ชาวบ้าน ต.วังผา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ประท้วงไม่พอใจการทำงานและการให้บริการของท่าน (ผอ.รพ.สต.วังผา) และเจ้าหน้าที่(โรงพยาบาลสถานีอนามัย ตำบลวังผา) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ให้บริการไม่ดี ปฏิเสธคนไข้ ยื่นหนังสืข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน